Kontakt
 
Korešpondenčná adresa: Elektronický kontakt: Telefonický kontakt:
RealSen, s. r. o.
Hala Kolónia,
Hurbanova 542
905 01 Senica
Slovenská republika
realsen@realsen.sk
www.realsen.sk
+421 (0)904 452 652
+421 (0)904 009 333
+421 (0)903 367 217
IČO: 36277118    
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17757/T    
DIČ: 2022089388    
    <Späť 
predaj kúpa prenájom email: realsen@realsen.sk www.realsen.sk