Info o nás
   
  Spoločnosť RealSen, s. r. o. v spolupráci so skúsenými zamestnancami a právnym poradenstvom advokátskej kancelárie za Vás v plnej miere zabezpečí prepis, predaj či prenájom nehnuteľností!
   
 

Všetkým zákazníkom poskytuje RealSen, s. r. o. nasledovné služby:

•  sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
•  zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov potrebných k realizácii realitnej transakcie
•  poradenstvo a realizácia prepisu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
•  zabezpečenie listu vlastníctva k nehnuteľnosti
•  zabezpečenie úradného odhadu ceny nehnuteľnosti
•  zabezpečenie znaleckého posudku nehnuteľnosti
•  zabezpečenie geometrického plánu pozemku
• zabezpečenie vytýčenia a rozdelenia pozemku
•  inzercia zákazníckych produktov a prezentácia nehnuteľností na internete
•  vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy
•  právne poradenstvo, daňové poradenstvo, finančné poradenstvo
•  vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
•  prevod členských práv
•  zabezpečenie bezpečného priebehu celej realitnej transakcie, finančného vyrovnania, odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti

   
  História:
Spoločnosť RealSen, s. r. o. vznikla dňa 23.11.2005. 
Spoločnosť založili konatelia Martin Horváth a Radoslav Horváth.
Našu dlhoročnú prax a skúsenosti máte možnosť využiť v regióne Záhorie - západné Slovensko. Pôsobnosť RealSen, s. r. o. však nie je obmedzená iba na Záhorie. Našu ponuku rekreačných nehnuteľností nájdete aj na strednom Slovensku.
   
 

Všeobecné obchodné podmienky:

Konverzný kurz: 1,- € = 30,1260 Sk
Logo RealSen, s. r. o. je registrovanou ochrannou známkou vo vlastníctve spoločnosti RealSen, s. r. o. a jej zneužitie sa trestá podľa zákona.
  Varovanie: Všetky informácie a všetky obrazové materiály zverejnené na stránke www.realsen.sk a jej podstránkach sú informatívneho charakteru a nemusia zodpovedať skutočnému stavu - ktorý môže byť lepší.
Ponuky uverejnené spoločnosťou RealSen, s.r.o. sú určené pre solventných zákazníkov, ktorí sú preukázateľne schopní plniť svoje záväzky zo sprostredkúvaných zmlúv.
  <Späť 
predaj kúpa prenájom email: realsen@realsen.sk www.realsen.sk